utorak, 6. lipnja 2017.

Kako ti je ime?


Što radi GOYA u trogirskim matičnim knjigama?
Gdje je JURA? (U trogirskim matičnim knjigama iz 16. stoljeća.)
"IRUDICE, dolazi doma!", vjerojatno je odzvanjalo trogirskim ulicama prije pet stotina godina...

A kako je tebi/vama ime?
Spominje li se baš tvoje/vaše ime u trogirskim matičnim knjigama iz 16. i 17. stoljeća -
provjeri/te u nastavku!Trav citta'nella Dalmatia vicino a Spalato posto sopra il mare Adriatico, 16. stoljeće
Posebnost je trogirskih matičnih knjiga da su se sve do kraja 17. stoljeća u njih osobna imena upisivala onako kako ih je narod izgovarao, ali talijanskim pravopisom - što nije uobičajeno u matičnim knjigama drugih dalmatinskih gradova. Pretpostavlja se da je to zato što su svećenici koji su služili u Trogiru i vodili knjige bili mahom domaći ljudi... 

Pa da krenemo (abecednim) redom - evo koja su imena zapisana u onodobnim matičnim knjigama:


Ime ANA javlja se kao ANICA (Aniza), ANKA kao Ancha i Hanca, ANJA kao Agnia i Hagnia, a spominju se ANTICA (Antiza) i ARLICA (Arliza).

Ime BARTUL javlja se kao BARE, BARTIĆ (Bartich) i BARTUL, a kao ženska inačica javlja se BARICA (Barizza). Česta imena su BOGDAN, BOŽAN (Boxan, Bosan), BOŽE, BOŽO i BOŠKO (Boxe, Boxo, Boso, Bosco) te žensko ime BULICA (Bulizza) i BUNAVA.

Nevenka Bezić-Božanić je pri istraživanju matičnih knjiga otkrila i da je vrlo često ime CVITAN (Cuitanm, Zuitan), odnosno ženski oblik navedenog imena - CVITA (Cuita).

Javljaju se ime DANICA (Danizza), DOMINIK kao DOMINKO (Dominco) i ženska verzija DOMICA (Domiza), a vrlo često ime je DOBRA i DOBRICA (Dobriza). Ime DRAGA također je često, a javlja se u oblicima DRAGA, DRAGNA, DRAGANA, DRAŽANA, DRAŽICA, DRAŽUNA, DRAZUŠA (Draxana, Draxizza, Drasiza, Drazica, Drazuna, Drazussa).

Od muškog imena FRANE, oblikovana su ženska imena FRANICA i FRANUŠA (Franica i Franussa), ime GRGO zabilježeno je kao GARGO (Ghargho), a često muško ime bilo je GRUBIŠA, kao i ženska GRUBA i GOJA (Goya).

Ime ILIJA, zapisano kao Jligia i Hillia više puta javlja se kao ILINA, a spominje se i žensko ime ILIRIKA (Illiricha) te IRUDICA (Irudizza), dok se IVAN - jedno od najčešće spominjanih imena - u trogirskim matičnim knjigama nalazi u niz oblika: IVANKO, IVAT, IVULA, IVANICA, IVKA, JOVANA, ŽUVICA (Ivanco, Iuat, Iuula, Iuaniza, Ifcha, Iuca, Jouana, Xuuiza).

Jako je popularno bilo ime JURAJ u oblicima JURAC, JURIN, JURIŠA, JURO, JURIĆ (Iuraz, Giurin, Iurissa, Giuro, Iurich) te žensko ime JURA (Giura). Zabilježeno je i ime JANKO (Ianco), a od muškog JAKOV oblikovana su imena JAKINA i JAKOVICA (Jachina, Jacouiza), od JEROLIM nastale su JERICA i JERKA (Ierizza, Jercha, Jerca). Ime JELENA zabilježeno je kao JELINA (Ellina, Gellina i Ielina).

U matičnim knjigama pronađena su ženska imena KATICA, KATE, KATENA, KATA, KATUŠA (Catiza, Chathe, Chatenna, Chata, Catussa) kao i KLARICA (Clarizza).

Spominju se i LENA, LJILJANA (Gliggliana), LJUBE  te LJUBICA (Gliubizza), kao i muško ime LJUBEN (Gliuben).

Popularna imena koja počinju slovom M bila su MANDALINA i MANDE, kao oblici imena MAGDALENA, odnosno MARGITA (Marghita) kao oblik imena MARGARITA. Često ime bilo je MARIN, odnosno ženske verzije MARINA i MARISLAVA. MARIJA se javlja u raznim oblicima - kao MARE, MARICA (Marizza), MARUNA, MARUNICA, MARULA, MARUŠKA (Maruscha), MARA (Marra). MATE se javlja kao MATAS, MATIŠA (Matissa) i MATIJAŠ (Matias), odnosno kao MATIJA, MATICA i MATISKA (Mathia, Mattiza, Mattischa). Od imena MIHOVIL najčešći je oblik MIHALJ, a spominju se i imena MILIJA, MILIĆ, MILANKO, MILIVOJ, MILOŠ, MILOJE i MILOVAC te MITAR, MIROSLAV, MILICA i MIRA.

Prema muškom NIKOLA, u trogirskim se matičnim knjigama javlja žensko ime NIKICA (Nichiza), a često je i muško ime OSTOJA (Ostoya, Ostogia). S početnim slovom P, popularna su bila imena PAVELA, PAVEŠA, PEKOTA, PERVIŠA, PLAVČA te ženska PAVICA, PAVULINA, PULINA, PERINA, PETRICA, PITRICA, PERUKA, PETRA, PERKA i PELINA.

Često je muško ime RADOJE, koje se javlja kao RADIN, RADO, RADOSAV i RADOŠ (Radoss), dok se kao ženska spominju RADE, RADA i RADOSLAVA. Spominje se i RUŽICA (Rusa, Ruxizza), kao i RUDE i RUDIN.

Često je žensko ime SLAVA koje se javlja u obliku SLAVICA (Slauizza, Slafiza), odnosno muško SLAVIĆ (Slavich). Javljaju se i imena SMOLJKA, STANA i STANIČICA te STOJKA. Od muških imena javljaju se STIPAN i STIPIĆ te SVIETIN.

Od muškog TADIJA oblikovano je ime TADICA (Tadizza), a od TOMO oblikovano je ime TOMA (Thoma), odnosno žensko TOMICA (Thomizza).

Zabilježena su imena URŠA (Urssa), VESELICA (Ueselizza), VINKO se bilježio kao VISKO. Česta muška imena na V bila su VUJICA, VUKELJA, VULETA, VIDO te ženska inačica VIDOSLAVA (prema VID). Prema imenu VUK oblikovalo se VUSKO, VUKO, VUKAŠA te žensko ime VUKANA.

ZORICA, ZUBRA, ŽARKA i ŽIVA završavaju naš popis najčešćih trogirskih imena tijekom 16. stoljeća...


Coronelli, Vincenzo Maria: Trogir, 1689. | Izvor: gallica.bnf.fr


Posljednjih godina 17. i u 18. stoljeću bilo je pokušaja "odnarodnjivanja" stanovništva te matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih više nisu upotrebljavale hrvatski oblik imena, već su se imena pisala u talijanskom izvornom obliku (npr. MARIA, ANNA, GIOVANNI, ...), da bi se 70-ih godina 19. stoljeća ponovno počela pojavljivati narodna imena kao što su LJUBOMIR, CVITKO, NEDJELJKO, MILIVOJ, STANKO, ZVONIMIR, CVITA, DANICA, ZORA, MATUŠA, RUŽICA, ...I još jedna zanimljivost za kraj:

Nosite li možda ime Bogdan, Boško, Katena, Dominče, Dominka, Dobra, Dobroslava, Draga, Dragana, Dragna, Gruba, Grubiša, Jakovica, Jurka, Ivanče, Ljuba, Ljubica, Mara, Marislava, Matiška, Milica, Miloš, Milobrat, Mira, Miroslava, Radovan, Radoslav, Perica, Perka, Pavica... bit će vam drago znati da se ta imena spominju u najstarijim trogirskim pisanim izvorima iz 13. stoljeća! 
*pripremljeno prema članku "Prilog poznavanju ličnih imena trogirskog stanovništva u 16. i 17. stoljeću" autorice Nevenke Bezić-Božanić
Mislite da je ovaj post zanimljiv?
Podijelite ga! :)Nema komentara:

Objavi komentar