četvrtak, 28. siječnja 2021.

TG kalendar | Na današnji dan prije 71. godinu rođen je Nikola Buble

 

 Na današnji dan, 28. siječnja, prije 71 godinu, rođen je muzikolog, dirigent, crkveni orguljaš, skladatelj, glazbeni pedagog, neprikosnoveni etnomuzikološki autoritet, dr. sc. Nikola Buble.
Nikola Buble rodio se u Splitu 28. siječnja 1950. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, srednju pomorsku u Splitu. Nakon što je maturirao, a potom i apsolvirao na Višoj pomorskoj školi istovremeno diplomiravši glazbeni odgoj na Pedagoškoj akademiji u Splitu, upisao je Muzičku akademiju u Sarajevu – Teoretski odjel i Filozofski fakultet – Odjel za filozofiju i sociologiju. Magistrirao je 1982. na temu „Vokalna folklorna glazba Trogira i Donjih Kaštela od 1875. do 1975. godine“ na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat iz muzikoloških znanosti stekao je 1986. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani na temu „Glazbena kultura stanovnika trogirske općine“.

Bio je redoviti profesor na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, na poslijediplomskom studiju "Kultura i društvo" Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, na Odjelu za glazbenu umjetnost Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, gdje je utemeljio Odsjek za etnomuzikologiju, i na poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani.

Svojom je šarmantnom i vedrom prirodom, plemenitom dušom i izvornim dalmatinskim humorom, ali i silnom radnom energijom, požrtvovnošću, umijećem motivacije, kooperativnošću, idealizmom, stručnošću i pedantnošću ostao u sjećanju svih suradnika kao nezamjenjiva etnomuzikološka veličina koja je ostavila duboku trag u povijesti Festivala, piše o Nikoli Bubli Herci Ganza u monografiji "Festival dalmatinskih klapa 1967 - 2016.".

Objavio je ukupno 48 knjiga: 19 kao autor, 17 kao urednik, 12 zbirki u svojstvu urednika, melografa, autora glazbe, obrađivača i harmonizatora. Autor je i 96 znanstvenih i stručnih članaka, a kao dirigent, obrađivač, skladatelj i producent objavio je 29 diskografskih izdanja. Među njima su osobito vrijedne za razvoj i opstojnost klapske pjesme : „Trogirski narodni napjevi“ (1980.), „Vokalna folklorna glazba Trogira i Donjih Kaštela od 1875. do 1975. I. i II.“ (1985. i 1986.), „Zbornik dalmatinskih klapskih pjesama II. i III.“ (1991. i 1992.)


Nekoliko članaka ne bi bilo dovoljno da se napiše sve o liku i djelu našeg sugrađanina, profesora, (etno)muzikologa, dirigenta, melografa, obrađivača, skladatelja, producenta, orguljaša, zborovođe, glazbenog kritičara, skupljača narodnog blaga, čovjeka vedrog duha i plemenite duše...Nikola Bule umro je prerano, 17. rujna 2015. godine. 
Nema komentara:

Objavi komentar