utorak, 28. veljače 2017.

Spomen-fotka na spomen-ploču | čitaj fotografiju (4)


1. lipnja 1930.
U Trogiru se odvijao pravi 3 u 1.
Pritom mislimo na tri različita događanja u samo jednom danu. 
I to u nedjelju. :)


 Naša je nova priča, odnosno fotografija spremna za čitanje, a tema joj je jedna (i to kronološki prva) od te 3 u 1.
O čemu se radi saznat ćete smjestite li se udobno i krenete u razgledavanje i čitanje...



Fotografiju nam je ljubazno ustupio g. Ivo Delalle. Zahvaljujemo!



U Novom dobu 21. svibnja 1930. godine, na četvrtoj stranici, objavljene su dvije vijesti iz Trogira od kojih jedna najavljuje dva događanja (od tri koja smo spomenuli u uvodnoj riječi). Ta vijest, objavljena pod naslovom "SPOMEN-PLOČA NA RODNOJ KUĆI BANA BERISLAVIĆA" glasi:

"Prama zaključku skupštine društva „Radovan“ ostvarit će se davna želja svih patriota i ljubitelja starine te će se na rodnoj kući bana, biskupa Petra Berislavića (1475-1520), koju je tako ukusno naslikao grafičar Vl. Kirin u svojoj poznatoj mapi iz Trogira, postaviti jedna spomen-ploča sa odnosnim natpisom. Ploča će se svečano otkriti na 1. lipnja, u nedjelju, kad se bude obdržavala u Trogiru sokolska svečanost povodom razvijanja mjesnog sokolskog barjaka, dara Nj. Vel. Kralja Aleksandra."
 

LIJEVO: Vladimir Kirin: Trogir "Kuća Berislavić bana" iz mape Trogir, 1923. - Muzej grada Trogira |  
DESNO: Kirinova litografija poslužila je kao naslovnica knjige "Vita Petri Berislavi - Životopis Petra Berislavića"  
(ukoliko je netko zainteresiran, može se nabaviti u knjižnici Muzeja grada Trogira po cijeni od 50,00 kuna)





Nakon objavljene najave, 2. lipnja 1930. godine na cijeloj drugoj stranici Novog doba izašao je članak pod naslovom "Veliko narodno slavlje u Trogiru" koji započinje riječima "Jučer je Trogir plivao u veselju i oduševljenju...". Upravo u tom članku, dolazimo do objašnjenja naše naslovne fotografije, pa da vidimo o čemu se tu radi...



11 I PO URI

U 11 i po s. čitav nacijonalni Trogir okupio se oko rodne kuće slavnog bana i biskupa Petra Berislavića (1475 – 1520). Prekrasni gotički prozori starog hrvatskog doma Berislavića bili su okićeni vijencima lovora, a isto tako i kameni grbovi Berislavića, koji u heraldici predstavljaju dva prekrižena mača, a medju njima vije se križ. Oko spomen-ploče bio je postavljen ogromni vijenac od lovora, hrasta i palme kao simbol, da je Petar Berislavić bio državnik, vojskovodja i mučenik.
Pred rodnom kućom Berislavića trogirska narodna glazba odsvirala je muzičku kompoziciju „Molitva umirućeg junaka“, a zatim je predsjednik „Radovana“ Dr. Ivo Delale upravio gradjanstvu sa prozora Berislavićeve palače vrlo lijepi prigodni govor u kom je plastično ocrtao veliki lik Trogiranina bana i biskupa...

PONOS I DIKA

Govornik je na koncu pozvao gradskog načelnika da čuva ovu spomen ploču na diku i ponos grada, da mlade generacije ne zaborave svijetle primjere i uzore.
G. načelnik Marin Lušić obećaje, da će ploču čuvati, hvali zauzimanje „Radovana“ za trogirske starine i pozivlje gradjane na ljubav spram rodnog grada i domovine, po uzoru Petra Berislavića. Zatim otkriva spomen-ploču uz sviranje narodne himne „Bože pravde“.
Sva mjesna kulturna i nacionalna društva postavila su oko spomen-ploče krasne vijence, medju kojima se osobito ističe vijenac prosvjetnog društva „Berislavić“.


IZ SEGETSKOG KAMENA

Spomen-ploča isklesana je iz segetskog kamena i nosi ovaj natpis:
„U ovoj kući rodio se g. 1475 hrvatski ban biskup Petar Berislavić, slavno poginuo kod Korenice 20 svibnja 1520  u boju protiv Turaka, hrvatsko kulturno društvo Radovan, g. 1930 postavi.“


Spomen-ploča na kući Berislavić | 2017.




Sigurno primjećujete i sitna slova i brojke na ovoj fotografiji... s obzirom na to da smo brzom brzinom pročitali naslovnu fotografiju, malo ćemo proširiti temu informacijama o sitnim slovima i brojkama.




MUZEJ SKINUTIH SPOMEN PLOČA

Godine 1941. ploča je skinuta s kuće Berislavić i prenešena u Split - u Muzej triumfa, koji su - navodi Nevenka Bezić Božanić - "fašisti osnovali u svom domu kulture, u kojem su okupili skinute spomen-ploče, zastave domaćih društava, fotografije i druge predmete, otete i opljačkane, pa su se tu našle i neke ploče iz Trogira." Cvito Fisković, potvrđuje prvu rečenicu ovog odlomka te 1946. godine piše: "Nino Fanfogna-Garagnin fašistički komesar okupiranog Trogira dao je skinuti iz gradske lože veliki Meštrovićev reljef Petra Berislavića... a sa njegove rodne kuće u sjevernom dijelu grada uklonio je spomen-ploču sa natpisom... i dao je prenijeti u Muzej triumfa u Splitu."



O razdoblju uklonjene ploče svjedoči i sljedeća fotografija, snimljena najvjerojatnije krajem 50-ih ili početkom 60-ih godina 20. stoljeća:


Tošo Dabac (fotografija je objavljena u vodiču "Trogir" izdanom 1963. godine)




SCHWARZENEGGEROV RECEPT: "She´ll be back!"
 
Ploča je na svoje mjesto vraćena 1970. godine. A sljedeće fotografije svjedoče nam kako je kuća Berislavić izgledala tijekom godina: 80-ih, 90-ih, 2000-ih:


Ivo Pervan: Kuća Berislavić  | iz vodiča "Trogir". 1987.


Kuća Berislavić | preslik iz vodiča "Trogir" 1990. (grupa fotografa)







Dolores Špika: kuća Berislavić | 2007.


Dolores Špika: kuća Berislavić | 2011.




Nakon derutnog razdoblja, čini se da su za kuću Berislavić stigli bolji dani - dani obnove. Upravo dok nastaje ovaj tekst, čuju se zvukovi alata iz susjedstva Muzeja grada Trogira, a dopiru iz i oko kuće Berislavić...




Maja Maljković: kuća Berislavić | veljača 2017.



Pa, da... nismo vam otkrili koji je to treći događaj koji se dogodio 1. lipnja 1930. godine!
Bilo je to nešto što je "popraćeno sa odobravanjem, pljeskanjem, klicanjem..." a toliko je zanimljivo da ćemo tomu posvetiti poseban post... strpite se još malo... :)


 Istražila i pripremila:
Maja Maljković



 HVALA:

Glavnu fotografiju nam je ljubazno ustupio g. Ivo Delalle. Fotografija je bila izložena kao dio priče o don Ivu Delalleu (1892. – 1962.), svećeniku, doktoru kršćanske arheologije i književniku (koji je ostavio neizbrisiv trag u u kulturnoj povijesti Dalmacije, posebno Trogira)  na izložbi "Don Ivo Delalle u Galeriji Vidović" otvorenoj uoči Božića 2008. godine.
Dvije fotografije nastale 2007. i 2011. nam je ljubazno ustupila gđa. Dolores Špika.




OVA SLIKA GOVORI OKO 800 RIJEČI

Već smo naučili - slike nipošto nisu samo za gledanje! :) Izreka da slika govori tisuću riječi do svojeg punog značenja dolazi upravo u fotografiji.  Zato smo u okviru projekta Trogir Time Travel Muzeja grada Trogira započeli s pričanjem priča s fotografija. Ovo je bila četvrta fotografija s pričom, a izgovorila je oko 800 riječi. :)

Pozivamo i vas da nam se pridružite: ne budite samo promatrači – postanite istraživači! Pokažite nam neku zanimljivu fotografiju, javite nam svoje ideje o tome koji bi događaj mogla prikazivati... Možda ste malo istraživali? Javite nam se u inbox na Facebook stranicama Trogir Time Travel ili Muzej grada Trogira, pošaljite nam e-mail, nazovite na telefon, pošaljite pismo po golubu pismonoši, ... rado ćemo na svojim stranicama objaviti vaše pronalaske. :)



FOTOGRAFIJE:
glavnu fotografiju ustupio Ivo Delalle (autor nam je nepoznat) ||| ostale fotografije:  Tošo Dabac (iz vodiča "Trogir", 1963.) | Ivo Pervan (iz vodiča "Trogir", 1987.) | Dolores Špika | Maja Maljković | arhiv Muzeja grada Trogira

IZVORI I LITERATURA:
Novo doba, 21. svibnja i 2. lipnja 1930. | Cvito Fisković: Dalmatinski spomenici i okupator, Izdanje Konzervatorskog ureda u Splitu, 1946. | Nevenka Bezić-Božanić: Talijanska politika devastacije hrvatskih spomenika kulture i umjetničkih djela u Trogiru  |




I ne zaboravite:



Nema komentara:

Objavi komentar