petak, 13. studenoga 2020.

Dan užežin Stivanje, 13. studenog 1892. godine, rođen je dr. don Ivan Delalle | TG kalendar

 

 

 Dr. don IVAN DELALLE, svećenik, povjesničar umjetnosti, arheolog i publicist rođen je u Trogiru, na današnji dan, 13. studenog 1892. godine.

 

 

 

Ivan Delalle bio je prvo dijete u obitelji Frane i Marije, r. Lozovina, koji su odgojili šest sinova i jednu kćer. Nakon završetka osnovne škole u rodnom gradu i klasične Biskupske gimnazije u Splitu, 1915. godine završava teološke studije na Bogoslovnom sjemeništu u Zadru. Za svećenika je zaređen u Splitu, 21. ožujka 1915. godine, a mladu misu služi u trogiskoj katedrali 25. ožujka iste godine. U rodnom gradu obnaša prvu svećeničku službu kao pomoćnik župnika, koralni vikar i vjeroučitelj u pučkoj školi. 1919. godine na istu je dužnost postavljen u splitskoj Katedrali. Za vrijeme službovanja u Splitu predavao je u Biskupskoj gimnaziji, a kasnije je imenovan vjeroučiteljem pučkih škola u Splitu.

Studentom kršćanske arheologije na Papinskom institutu za kršćansku arheologiju u Rimu postaje 1926. godine. Diplomirao je 1929., a doktorirao krajem 1930. godine disertacijom "Kapela solinskih mučenika u sv. Ivanu Lateranskom". Nakon završenog doktorata vraća se u Trogir gdje je imenovan kanonikom zborno-opatskog kaptola.

 

Osim crkvenih službi, od najranije mladosti posvetio se kulturnom, književnom, znanstvenom i društvenom radu, koji je trajao punih 50 godina - od 1912. kada mu je objavljen prvi rad, pa sve do kraja života, 1962. godine.

Dr. don Ivan Delalle autor je preko 450 eseja, prikaza, studija, putopisa, rasprava, članaka te likovnih kritika i predgovora. Jedan od najznačajnijih je svakako onaj za izložbu Emanuela Vidovića "Trogir", održanu u Splitu 1936. te u Zagrebu godinu nakon:

(...) Vidoviću je Trogir najmiliji u jeseni. Jesen sa svojim kišama i vjetrovima, sa sjenama i polusjenama starih kapija i mostova je zapravo neka »historična« sezona, nepoznata turistima, koji traže samo ljetno sunce. U ranom sumraku grad se pretvara u ogromnu vlažnu »sakristiju«, kad zapadni oblaci nekako rastureni i baršunasti vise u zraku kao starinski brokati i veličajni damaski ili kao mrlje na zaprašenim portretima.
Boju i »patinu« Trogira koja nije drugo već boja stare bjelokosti, zarđalog gvozda i pozelenjenog bakra umjetnik je čisto ukrao, ali i pošteno1 povratio na svojim platnima tako da izazivlje ljubomor bez zavisti.
I sada se povratila jesen u grad i u srce umjetnika. Zrela, bogata i plodna uz pjesmu zvonika, jarbola i čempresa. Pod velom lagane magle trepere na čiovskom Mostu, simbolu spajanja i prelaza, dva zelena »feralića« kao dvije suze isplakane. To je Trogir moga oca. Vidim ga i raspoznajem ga. Volim ga kao dijete.

Ma šta se desilo u budućnosti, ma kakvi se novi izumi ne izmislili, jedno je sigurno, da će i dalje u atrijumu katedrale, na Radovanovom Portalu — kamenoj enciklopediji — voditi i dalje razgovore zamišljeni Adam i naivna Eva, da će naime čovjek biti uvijek onaj koji će stvarati historiju i da će čovjek-umjetnik na krilima svoje fantazije tješiti i hraniti svog brata, čovjeka.
»Ljepota je radost vječita«.

DR. IVO DELALLE

 

 

Iste godine kada piše poetske retke u predgovoru Vidovićevoj izložbi "Trogir", 1936., dr. don Ivan Delalle napisao je TROGIR vodič po njegovoj historiji, umjetnosti i životu - što je prvi sažeti, ali cjeloviti prikaz povijesti i spomeničke baštine grada. Ovaj se vodič smatra jednim od najboljih i najiscrpnijih vodiča dalmatinskih gradova koje još uvijek služi kao iscrpno djelo za početak proučavanja trogirske baštine. 

 


 


   "Za oduševljenje don Ivanu je bila dovoljna boja neba, ugođaj pazara, sama pomisao na nadnevak, jer ga prisjeća na sveca koji se taj dan štuje. Ponesene osobnosti do u starost sačuvaju dječaku svježinu. Takvog i pamtim don Ivana: nasmijanog i oduševljenog. (...)
    Od uspomena na don Ivana najsnažnije su one vezane uz blagdan Sv. Ivana Trogirskoga što se slavi 14. studenoga. To je vrijeme beskrajnih kiša. Služba užežin odvija se noću u Katedrali. Pred zoru, u stanci između beskrajnih služba Božjih, dolazili smo u sakristiju čestitati don Ivanu imendan...", zapisao je Ivo Babić u predgovoru časopisa Vartal 2/1992. posvećenog dr. don Ivanu Delalleu...

 

 

Ovo prigodno sjećanje na jednu sjajnu trogirsku ličnost, sjajna je prigoda i da vam čestitamo Dan grada Trogira i blagdan sv. Ivana Trogirskoga.

Dragi prijatelji, na dobro van došla Stivanja! 

 

 Zahvaljujemo što ćete dijeljenjem ovog sadržaja na društvenim mrežama svojim prijateljima skrenuti pozornost  na jednu od velikih povijesnih ličnosti našeg grada.

 Više ulomaka i(z) tekstova dr. don Ivana Delalle možete pronaći u novim objavama na instagram feedu @trogirmuseumNema komentara:

Objavi komentar